V letu 2022 objavljenih rekordnih 1.905 investicij

Dragi investitorji in podporniki!

Leto 2022 se je zaključilo in lahko obvestimo, da je bilo leto rekordno uspešno. V lanskem letu se lahko pohvalimo z izboljšanjem čisto vseh pomembnejših kazalcev. Višina novo objavljenih investicij se je v primerjav z lanskim letom zvišala iz 26 milijonov evrov na 28 milijonov evrov, kumulativno z objavljenimi investicijami pa smo presegli mejnik 100 milijonov evrov. Prav tako pa smo navkljub rasti uspeli povečati investiranost kar na 94 odstotkov.

Uspeli smo tudi povečati število objavljenih investicij, katerih smo v celotnem letu objavili 1.905. V letu 2023 pričakujemo, da bomo presegli mejnik 2.000 investicij.

Prav tako se je povečalo tudi število investitorjev, ki jih sedaj imamo preko 2.000. Višina obresti, ki smo jih izplačali investitorjem, pa se je v letu 2022 v primerjavi z letom prej povečala za dobrih 23 odstotkov in znaša 315 tisoč evrov. Rast je posledica pozitivnih donosov, rasti investiranosti, ponudbe in tudi samega števila investitorjev.

Povprečna donosnost donosnost investitorjev na platformi Nekster je v letu 2022 presegla donosnost bančnih depozitov ter tudi delniških trgov. Donosnost naše strategije visoke likvidnosti v zadnjih 12 mesecih znaša 5 odstotkov, donosnost strategije visokih donosov pa 6,04 odstotne točke. Povprečna triletna donosnost strategije visoke likvidnosti tako znaša 17,34 odstotkov, strategija visokih donosov pa kar 21,24 odstotnih točk. Petletna donosnost sredstev je s tem presegla 44 odstotnih točk.

Tudi v letu 2023 pričakujemo nadaljevanje pozitivnih gibanj tako pri številu investitorjev, kot tudi pri višini izplačanih obresti.

Nejc Apšner

Ceo

Nekster™

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.