Nadpovprečen donos

Poslovni model platforme Nekster temelji na zavarovanih posojilih, ki jih izdajajo naša hčerinska podjetja, primarno podjetje Nekster finance. Donosi, ki jih lahko pričakuje posamičen investitor se gibljejo med 4 – 8 %.

Povprečen donos bančnih depozitov v 2018:
0,38 %

V primerjavi z bančnimi depoziti Nekster investicije prinašajo bistveno večje donose. Glede na podatke Banke Slovenije realno negativni donosi ne plemenitijo, pač pa dejansko krčijo depozitna sredstva bančnih komitentov.

Povprečen donos Nekster naložb v 2018:
8,69 %

Povprečen donos objavljenih Nekster investicij v leta 2019 je bil (direktna številka kot na herovisual) % s povprečno ročnostjo investicije 49 dni.

Od začetka obratovanja Nekster platforme leta 2017 do danes pa je bil povprečen donos 8,93 % s povprečno ročnostjo investicije 42,8 dni.

Po treh letih na banki:
1,56 %

Pri klasičnem hranjenju sredstev na osebnem računu bančni komitenti običajno ne morejo računati na kakršno koli otipljivo rast.

Pri začetnem pologu 1.000 EUR bi obresti po treh letih na banki znašale dobrih 15 EUR. Ob upoštevanju vseh bančnih stroškov, ki nastajajo na mesečni ravni, pa bi bila rast praktično zanemarljiva.

Po treh letih Nekster naložb:
24,36 %

Donosi naložb na Nekster platformi temeljijo na preverjenem poslovnem modelu. Ob stalnem ponovnem investiranju in obrestno-obrestnem računu bi lahko uporabniki začetni vložek 1.000 EUR po treh letih oplemenitili za dobrih 240 EUR – v primerjavi z bančnim depozitom bistveno več.

Nekster uporabnikom zagotavlja izplačilo glavnice zavarovanih investicij in hkrati  prinaša bistveno višje donose kot pri klasičnih načinih upravljanja financ.