Kam z denarjem v letu 2024?

Da bi izbrali za sebe najboljšo naložbo v prihajajočem obdobju, morate upoštevati edinstveno situacijo, v kateri se je znašlo svetovno gospodarstvo. Upoštevajte morebitne prihodnje scenarije ter svoje cilje, ob tem pa se izogibajte pohlepu ter iskanju najbolj donosnih naložbenih tipov.

Že danes je očitno, da bomo skozi celotno leto 2024 spremljali zahtevne pogoje tako za navadne ljudi kot tudi za podjetja. Soočali se bomo s tremi glavnimi izzivi: visoka inflacija, rekordno visoke obrestne mere ter posledično visoke cene zadolževanja ter financiranja. Gledano čisto z ekonomskega vidika, bomo priča padcu kupne moči prihrankov (oz. višji porabi zaradi višjih cen dobrin) ter težavam podjetij zaradi visoke cene zadolževanja. Visoka cena zadolževanja bo tudi za gospodinjstva in zadnji dogodki na Bližnjem vzhodu bodo z višjimi cenami nafte obdobje visokih obrestnih mer podaljšali.

Makroekonomske razmere ne puščajo veliko izbire ljudem, ki iščejo donosne naložbe. Ne glede na to, ali potencial pri visoko tveganih naložbah ostaja pozitiven ali negativen, so tveganja za povprečnega vlagatelja previsoka. Zato bi moral biti cilj vlagateljev v prihodnjem letu ohranjanje vrednosti prihrankov, ne iskanje nadpovprečnih donosov. Zadnje pride na vrsto ob potencialni realizaciji negativnih scenarijev.

Banka Slovenije je napoved letošnje gospodarske rasti znižala na 1,3 odstotka, za 2024 pa napovedala 2,2-odstotno gospodarsko rast. Letošnja inflacija bo v povprečju znašala 7,2 odstotka, v prihodnjem letu naj bi se znižala na tri odstotke. Med razlogi za ohlajanje gospodarske dejavnosti letos sta manjša zasebna poraba in manjša mednarodna menjava, ki pa se bosta po pričakovanjih v obdobju 2024–2026 znova okrepili. Ljudje, ki bodo v želji po ohranjanju vrednosti denarja iskali naložbe, se bodo lahko ali sprijaznili z izgubo kupne moči prihrankov na bančnih računih ali pa več tvegali ravno v obdobju, ko na trgih beležimo rekordne vrednosti ob visoki stopnji negotovosti.

Kombinacija upočasnjene gospodarske aktivnosti in visoke inflacije kaže na potrebo po večjem poudarku na varnejših naložbah s fiksnim donosom. Te so najprimernejše za omejitev nihanj vašega naložbenega portfelja ter predstavljajo najboljšo varovalko pred morebitnimi negativnimi gibanji na splošnih trgih.

Pri naložbah s fiksnim donosom skoraj vedno govorimo o oblikah dolžniškega kapitala (posojila, obveznice in depoziti). V Sloveniji so se v zadnjih letih naložbe v zavarovane terjatve izkazale za stabilno in donosno naložbo. Vloga Neksterja je, da omogoča varno investiranje na zelo preprost in dostopen način vsem, ne glede na višino kapitala, ki ga imajo na voljo za varčevanje. Predvsem pa ponujajo produkt, ki omogoča varno in likvidno alternativo depozitom, zavarovanim obveznicam itd. Gre za produkt, ki ima varne in stabilne donose ne glede na nihanja trgov, zato je pomembno, da je del vsakega naložbenega portfelja.

Več o statistični podatkih platforme Nekster si lahko ogledate na podstrani Statistika ter platformo Nekster brezplačno preizkusite tudi sami.

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.