Statistika

Rast v vseh pogledih

Komunikacija in transparentnost do investitorjev sta nam zelo pomembni, zato z veseljem objavljamo aktualne rezultate in statistiko našega dela.

Vsota vseh financiranih posojil

Nekster se je razvil iz Achilles, ki je v desetletju delovanja na trgu financirala že za več kot 130 milijonov evrov terjatev.

Graf predstavlja skupen znesek vseh financiranih posojil v evrih po mesecih od začetka delovanja platforme Nekster (september 2017) do danes.

Izplačane obresti

Graf prikazuje vsoto vseh izplačanih obresti brez odštetih stroškov zavarovalnice in posojilodajalca po mesecih od začetka delovanja platforme Nekster (september 2017) do danes.

Vaš predviden dolgoročni donos

Dlje kot investirate, večji so donosi.

Graf prikazuje vaš potencialni zaslužek v primeru začetnega vložka 10.000 € po mesecih trajanja investiranja ob predvidenem 8-odstotnem letnem donosu.

Nekster statistika

Statistika navaja podatke za pretekla leta in za tekoče leto, ki jih vsako četrtletje osvežimo.

Podatki za tekoče leto so neuradni in informativni.