Ne zanemarite vloge skladov zasebnega kapitala

Skladi zasebnega kapitala so investicijske družbe, ki pridobivajo sredstva od institucionalnih in individualnih profesionalnih investitorjev z namenom investiranja v zasebna podjetja. Ti skladi so strukturirani kot partnerstva, v katerih upravljavci skladov upravljajo sredstva v imenu investitorjev (imenovanih tudi partnerji).

Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business Club.

V sklad zasebnega kapitala vlagajo predvsem investitorji, ki iščejo večje donose naložb in so pripravljeni sprejeti višje tveganje, ki ga to prinaša. Skladi zasebnega kapitala pogosto vlagajo v podjetja z visokim potencialom, ki so bodisi v zgodnji fazi razvoja bodisi potrebujejo prestrukturiranje ali preoblikovanje. Običajno se skladi zasebnega kapitala osredotočajo na specifične industrije ali segmente trga, kjer imajo upravljavci skladov posebno strokovno znanje ali izkušnje. To jim omogoča, da dodajo vrednost podjetjem, v katera investirajo, ne samo s finančnimi sredstvi, ampak tudi s svetovanjem, dostopom do mreže stikov in strateškim upravljanjem.


Povprečna doba sodelovanja traja 5 do 10 let
Finančna sredstva, ki jih skladi zasebnega kapitala pridobijo od investitorjev, so običajno vezana za določeno časovno obdobje, običajno od pet do deset let. V tem času sklad zasebnega kapitala pridobi deleže v ciljnih podjetjih, s ciljem doseči visoko donosnost pri prodaji teh deležev ob koncu investicijskega obdobja.

Podjetja pa se odločijo za financiranje s strani skladov zasebnega kapitala, ker ta lahko zagotovijo večje količine financiranja, kot bi jih lahko pridobili preko drugih virov, kot so bančna posojila ali delniški trgi. Prav tako lahko investicije s strani skladov zasebnega kapitala prinesejo dodatne koristi, kot so dostop do strokovnega znanja, mreže stikov in strateškega svetovanja.


Kdaj uporabiti sklade zasebnega kapitala
Predpostavimo, da podjetje razvije revolucionarno tehnologijo z velikim tržnim potencialom. Za doseganje zaključnih faz razvoja produkta, uveljavitve na trgu in širitve na nove trge pa potrebuje dodatna finančna sredstva. Zaradi pomanjkanja ustreznih zavarovanj pridobitev bančnega financiranja ne pride v poštev. Hkrati pa je izdaja delnic v tej zgodnji fazi poslovanja podjetja preuranjena in neprimerna možnost.

V tem kontekstu je ena izmed možnosti, da podjetje poišče financiranje pri skladih zasebnega kapitala, ki so specializirana za podjetja v zgodnji fazi razvoja. Ti skladi so sposobni zagotoviti potrebna sredstva v zameno za delež v podjetju, v določenih primerih pa se vključijo tudi v svetovalno vlogo.

S tem se podjetju omogoči pridobitev nujnih sredstev za nadaljnjo rast in širitev, hkrati pa obdrži nadzor nad svojim poslovanjem ter odpre vrata številnim novim priložnostim. Ta pristop predstavlja uravnoteženo strategijo, ki podjetju omogoča optimalno izkoristitev potenciala svoje inovacije, ne da bi izgubilo strateški nadzor.

Kako se lotiti financiranja preko skladov zasebnega kapitala?
Identifikacija potencialnih skladov: Prvi korak je identifikacija potencialnih skladov zasebnega kapitala, ki bi lahko bili zainteresirani za investicijo v vaše podjetje. To vključuje raziskavo njihovih preteklih investicij, industrijskih preferenc in investicijskih kriterijev.

Priprava poslovnega načrta in investicijske predstavitve: Naslednji korak je priprava poslovnega načrta in investicijske predstavitve (pitch deck), ki bosta predstavila vaše podjetje, njegov tržni potencial, konkurenčne prednosti in načrt uporabe pridobljenih sredstev.

Pogajanja in sklenitev dogovora: Če sklad zasebnega kapitala izkaže interes, sledijo pogajanja o pogojih investicije, ki jih običajno določi investicijska pogodba. Pri tem je priporočljivo, da se podjetje posvetuje s strokovnjaki, kot so finančni svetovalci, pravniki in računovodje, ki so specializirani za transakcije zasebnega kapitala.

Zaključek
Skladi zasebnega kapitala lahko predstavljajo učinkovit vir financiranja za podjetja, ki iščejo kapital za rast in širitev. Poleg financiranja lahko prinesejo tudi strateške koristi, kot so industrijsko znanje, poslovne vezi in svetovanje. Kljub temu je proces pridobivanja financiranja preko skladov zasebnega kapitala zapleten in zahteva skrbno pripravo.

Preden se podjetje odloči za to pot, je priporočljivo, da se posvetuje s strokovnjaki, ki lahko zagotovijo potrebno svetovanje in pomoč pri sklenitvi uspešnega dogovora.

V primeru dodatnih vprašanj ali potrebe po svetovanju pri iskanju financiranja za vaše podjetje, mi pišite na [email protected].

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.