Kam z denarjem v letu 2024?

Da bi izbrali za sebe najboljšo naložbo v prihajajočem obdobju, morate upoštevati edinstveno situacijo, v kateri se je znašlo svetovno gospodarstvo. Upoštevajte morebitne prihodnje scenarije ter svoje cilje, ob tem pa se izogibajte pohlepu ter iskanju najbolj donosnih naložbenih tipov. Že danes je očitno, da bomo skozi celotno leto 2024 spremljali zahtevne pogoje tako za […]

Preberi več

Množično financiranje: Inovativni pristop k financiranju

Množično financiranje ali “crowdfunding” v zadnjem desetletju pridobiva na priljubljenosti kot metoda zbiranja kapitala za različne projekte in podjetniške ideje. Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business Club. Ta sodobni pristop omogoča organizatorjem projektov, da neposredno zaprosijo množico za finančno podporo, hkrati pa vlagateljem nudi priložnost za vključitev v zgodnje faze inovativnih projektov […]

Preberi več

Trgovinsko financiranje: Dinamična sila v globalnem podjetniškem ekosistemu

Trgovinsko financiranje igra ključno vlogo v svetovni trgovini, saj podjetjem vseh velikosti omogoča varnejše in bolj učinkovito izvajanje mednarodnih trgovinskih transakcij. To so finančni instrumenti in izdelki, ki se uporabljajo za ublažitev tveganj, povezanih z mednarodno trgovino. Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business Club. V tem prispevku bomo preučili ključne značilnosti trgovinskega […]

Preberi več

Mezzanine financiranje: ko posojilo postane lastniški delež

Ali se vaše podjetje nahaja na točki, ko potrebuje finančno injekcijo za nadaljnjo rast, vendar ne želite izgubiti nadzora z večjim deležem zunanje investicije? Potem je lahko tudi mezzanine financiranje prava pot za vas. Vendar, kaj sploh to je? Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business Club. Da bi razumeli, kako lahko Mezzanine financiranje pomaga […]

Preberi več

Financiranje podjetij preko poslovnih angelov

Poslovni angeli, znan tudi kot angel investitorji, so posamezniki, ki zasebno vlagajo svoja sredstva v podjetja v zgodnji fazi, pogosto zagonska podjetja. Ti investitorji so običajno uspešni podjetniki ali izvršni direktorji, ki so svoje bogastvo pridobili skozi lastno podjetniško pot. Poleg finančnih sredstev prav tako zagotavljajo svoje znanje, izkušnje in omrežje stikov, kar lahko bistveno […]

Preberi več

Ne zanemarite vloge skladov zasebnega kapitala

Skladi zasebnega kapitala so investicijske družbe, ki pridobivajo sredstva od institucionalnih in individualnih profesionalnih investitorjev z namenom investiranja v zasebna podjetja. Ti skladi so strukturirani kot partnerstva, v katerih upravljavci skladov upravljajo sredstva v imenu investitorjev (imenovanih tudi partnerji). Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business Club. V sklad zasebnega kapitala vlagajo predvsem […]

Preberi več

Vse, kar morate vedeti o izdaji delnic

Tokrat pišemo o delnicah, ki predstavljajo lastniški delež v podjetju in lahko predstavlja učinkovito sredstvo finančne injekcije, ki podjetjem omogoča pridobivanje potrebnega kapitala za poslovno rast, širitev in inovacije. Postopek je izdaje delnic je zahteven. Obstajajo različni scenariji, v katerih je lahko izdaja delnic učinkovita strategija.   Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business […]

Preberi več

Podjetniške obveznice: Alternativno financiranje za sodobna podjetja

Obveznice so dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdaja podjetje ali država z namenom pridobitve sredstev za financiranje svojih dejavnosti. Izdajatelj obveznic se zaveže, da bo imetniku obveznice ob določenem datumu izplačal nominalno vrednost obveznice, poleg tega pa tudi redno plačuje obresti, ki se imenujejo kupon. Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business […]

Preberi več

Zasebno financiranje kot alternativa za podjetja

V današnji dobi poslovnih sprememb se podjetja pogosto soočajo s potrebo po raznolikih možnostih financiranja. Eden od teh možnih virov je zasebno financiranje, znano tudi kot “shadow banking”. Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business Club. V nadaljevanju bom razložil koncept shadow banking, njegovega delovanja in kako lahko podjetja izkoristijo ta alternativni vir […]

Preberi več

Raznolikost zavarovanj kot ključ do pridobitve sredstev

Pri iskanju sredstev za rast in razvoj podjetja se podjetja pogosto obrnejo na zunanje vire financiranja, kot so posojila. Eden izmed ključnih elementov pridobivanja posojil je zavarovanje, ki služi kot garancija posojilodajalcu za povrnitev izgub, če podjetje ne uspe odplačati posojila.  Razumeti različne vrste zavarovanj, ki so na voljo, je ključnega pomena za uspešno strategijo […]

Preberi več

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.