Primerjava stroškov: faktoring vs. revolving kredit

Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Zavoda Mladi podjetnik.

V kolikor je vaše podjetje kdaj potrebovalo obratna sredstva za dnevno vzdrževanje likvidnosti, ste verjetno že raziskovali opcije faktoringa in bančnega posojila. Kako vedeti, katera opcija je za vas boljša?

Vsako podjetje ima svojo zgodbo in je edinstveno. Čeprav je več faktorjev, ki vplivajo na to, katera vrsta financiranja je za vas boljša, obstajata dve ključni zadevi, ki ju morate najprej upoštevati – kako hitro potrebujete sredstva in strošek zadolževanja, povezan z vašo odločitvijo.

Faktoring in bančno posojilo imata skupno le to, da dobi podjetje na račun denar. V vseh ostalih primerjavah gre za dve popolnoma različni zadevi.

Najprej, kaj je faktoring?

Na kratko, faktoring je vrsta financiranja, pri kateri vaše podjetje dobi takojšen dostop do likvidnih sredstev s prodajo terjatev z majhnim diskontom – in z veliko koristi (o koristih bomo več napisali v nadaljevanju prispevka).

Recimo, da pričakujete plačilo poslovnega partnerja v prihodnjem mesecu v višini 10.000 evrov. V kolikor že danes potrebujete ta sredstva, lahko terjatev prodate svojemu faktoring partnerju in dobite terjatev poplačano že danes, vendar z malenkostnim diskontom.

Torej, v primeru faktoringa ne gre za zadolževanje ampak za prodajo premoženja. Svojemu viru financiranja v tem primeru ne dolgujete nič in tako tudi v vaši bilanci ni dodatnega dolga.

Kdaj je bančno financiranje smiselno

Ko se zadolžiš pri bančni ustanovi, gre ponavadi za standardno posojilo ali pa kreditno linijo. Pri tovrstnem financiranju plačujete obresti in del glavnice, dokler posojilo ni v celoti odplačano. Gre za enak proces, kot pri potrošniških posojilih.

Tovrstno financiranje je v bilancah podjetja prikazano kot dolg. Zaradi tega vas lahko kratkoročna bančna posojila na dolgi rok stanejo več, saj ne boste mogli pokriti dolgoročnih potreb, ko boste to zares potrebovali oz. boste za to primorani plačati (pre)visoko ceno. Bančno financiranje je torej smiselno pri dolgoročnih posojilih.

Katera vrsta financiranja je bolj ugodna?

Kot že prej omenjeno, ob upoštevanju celotne življenjske dobe podjetja, se je za kratkoročno financiranje bolje posluževati faktoringa, med tem ko so bančna posojila bolj primerna za financiranje dolgoročnih naložb.

Tabela: Primerjava stroškov kratkoročnega financiranja 100.000 evrov

*podatki na dan 14.2.2023.

V zgornji tabeli si lahko pogledate okvirno stroškovno primerjavo faktoringa in kratkoročnega bančnega posojila. Podatek o višine obrestne mere je bil vzet iz cenika ene od večjih slovenskih bank, se pa lahko končna cena razlikuje, saj vam lahko banka glede na vaše poslovanje in poslovni odnos določi boljše ali tudi slabše pogoje financiranja. Prav tako niso upoštevani stroški odobritve, provizije in morebitni drugi dodatni stroški, ki jih podjetnik plača, saj se podatki razlikujejo od banke do banke.

Cena financiranja terjatev je primerljiva s stroškom financiranja revolving kredita. Faktoring pa vam, poleg samega financiranja terjatve, zagotavlja tudi zavarovanje proti neplačilu, zato je lahko skupen strošek na koncu celo višji.

Nejc Apšner je direktor družbe Nekster Finance, d.o.o., ki je do sedaj financirala že več kot 300 milijonov evrov terjatev slovenskih podjetij. V kolikor potrebuje pomoč ali nasvet pri prodaji terjatev ali drugih oblikah kratkoročnega financiranja pišite na [email protected].

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.