Kakšna je vloga kreditne zavarovalnice?

Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business Club.

Kreditne zavarovalnice so specializirane zavarovalnice, ki pomagajo podjetjem zavarovati terjatve pred tveganji, kot so neplačila ali zamude pri plačilih. Delujejo tako, da podjetjem ponujajo zavarovalne police, s katerimi se zavarujejo pred izgubami zaradi neplačil terjatev.

Podjetniki se lahko odločijo za uporabo storitev kreditne zavarovalnice, ko želijo zmanjšati tveganje izgube zaradi neplačil kupcev. Storitve kreditne zavarovalnice so lahko koristne za podjetja v različnih okoliščinah. Na primer, če podjetje posluje z velikim številom kupcev, ki so razpršeni po različnih geografskih območjih in s katerimi nima tesnih odnosov, lahko kreditna zavarovalnica pomaga pri preprečevanju neplačil. Podjetje lahko uporabi storitve kreditne zavarovalnice za preverjanje kreditne sposobnosti novih kupcev, kar poveča zanesljivost pri odločitvah o prodaji blaga ali storitev na kredit. S tem se zmanjša tveganje, da podjetje ne bo prejelo plačila za opravljeno delo ali prodane izdelke.

Druga situacija, v kateri so storitve kreditne zavarovalnice koristne, je pri poslovanju s kupci, ki delujejo v nevarnih ali nestabilnih sektorjih. V takih primerih lahko kreditna zavarovalnica pomaga pri zmanjšanju tveganj in zagotavlja zaščito pred nepričakovanimi izgubami.

Z uporabo storitev kreditne zavarovalnice lahko podjetja izboljšajo tudi svoje finančne kazalnike, kar lahko pripomore k pridobivanju ugodnejših pogojev pri pridobivanju posojil pri bankah. Kreditna zavarovalnica lahko namreč s svojim znanjem in orodji pomaga pri ocenjevanju tveganj in pripravi ustreznih poročil, ki so pomembni za banke pri odločanju o kreditiranju podjetij.

Kriteriji, ki jih uporabljajo kreditne zavarovalnice

Kriteriji, ki jih kreditne zavarovalnice uporabljajo za odobritev zavarovanja terjatve, se lahko razlikujejo glede na posamezno kreditno zavarovalnico in vrsto posla. Nekaj splošnih kriterijev navajamo v nadaljevanju.

Kreditna sposobnost dolžnika: Kreditna zavarovalnica bo ocenila kreditno sposobnost dolžnika, ki naj bi poravnal terjatev. Če je dolžnikov kreditni rating nizek ali obstajajo druge težave, ki lahko vodijo do neplačila, se lahko zavarovanje terjatve zavrne ali zavaruje s pogoji, kot je višji strošek zavarovanja.

Obseg terjatve: Kreditne zavarovalnice lahko zavarujejo terjatve različnih zneskov, od nekaj tisoč evrov do več milijonov evrov. Višji znesek terjatve, večja je lahko tudi cena zavarovanja.

Področje pokritja: Kreditna zavarovalnica lahko pokriva terjatve domačih ali tujih strank. Pokritost tujih terjatev lahko poveča tveganje za zavarovalnico, zato so stroški zavarovanja tujih terjatev običajno višji.

Dejavnost podjetja: Kreditne zavarovalnice se lahko odločijo, da ne bodo zavarovale terjatev podjetij v določenih dejavnostih, na primer v tistih, ki so zelo tvegane.

Pogoji prodaje: Kreditne zavarovalnice lahko zahtevajo, da so pogoji prodaje terjatev ustrezni. Na primer, lahko zahtevajo, da so plačila izvedena v določenem časovnem obdobju, da so plačila potrjena s strani kupca in podobno.

Zavarovanje več terjatev: Kreditne zavarovalnice lahko zahtevajo, da se zavaruje več terjatev hkrati, zlasti za manjša podjetja. To lahko poveča učinkovitost upravljanja terjatev in zmanjša stroške zavarovanja.

Splošni cilj kreditne zavarovalnice je zagotoviti, da so terjatve, ki so bile zavarovane, čim bolj varne in zmanjšati tveganje za podjetje, ki je zavarovalo terjatev.

Vloga kreditne zavarovalnice v primeru neplačila

Kreditne zavarovalnice odigrajo pomembno vlogo v primeru neplačila, saj zavarujejo terjatve, ki jih imajo podjetja do svojih dolžnikov. Če dolžnik ne plača svojega dolga, podjetje lahko vloži zahtevek za izplačilo zavarovane terjatve pri zavarovalnici. V tem primeru zavarovalnica izplača znesek terjatve, ki je bil predhodno dogovorjen v pogodbi o zavarovanju.

Kreditne zavarovalnice tako zmanjšujejo tveganje neplačil in izgub podjetij, ki se ukvarjajo s poslovanjem na tujih trgih ali s partnerji, ki so zanje finančno tvegani. S tem omogočajo podjetjem, da se osredotočijo na svoje poslovanje in rast, namesto da se ukvarjajo z neplačili terjatev. Poleg tega kreditne zavarovalnice lahko podjetjem ponudijo tudi svetovanje in informacije o poslovnih partnerjih, s katerimi nameravajo poslovati, kar lahko pomaga pri sprejemanju odločitev in zmanjševanju tveganja neplačil.

Podjetja, ki imajo zavarovane terjatve, lahko te terjatve uporabijo za pridobivanje finančnih sredstev. To lahko storijo na dva načina: prodajo terjatev, da pridobijo denar, ali pa jih uporabijo kot zastavo za pridobitev kredita.

V primeru vprašanj pišite na [email protected].

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.