Kaj je bonitetna ocena in zakaj je tako pomembna?

Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Zavoda Mladi podjetnik.

Bonitetna ocena je ocena kreditne sposobnosti ali tveganja plačilne nesposobnosti določene osebe, podjetja ali druge organizacije. Bonitetno oceno določijo kreditne agencije, ki ocenjujejo zgodovino finančnega poslovanja in druge dejavnike, ki vplivajo na sposobnost posojilojemalca, da vrne posojilo ali druge dolgove.

Bonitetna ocena je običajno izražena z oceno, ki se giblje od najvišje, kot je A ali AAA, do najnižje, kot je D ali CCC (ali pa od 1 – 10, kakor to uporabljamo pri Nekster, kjer je 10 najbolje). Višja kot je ocena, večja je verjetnost, da bo posojilojemalec sposoben vrniti svoje dolgove v roku, medtem ko nižje ocene pomenijo večje tveganje za kreditodajalce.

Bonitetna ocena je pomembna za kreditne institucije, investitorje in druge, ki se odločajo o poslovnih priložnostih. Višja bonitetna ocena lahko prinese nižje obrestne mere in boljše pogoje kreditiranja, medtem ko lahko nižja ocena povzroči višje obrestne mere in strožje pogoje.

Dejavniki, ki vplivajo na bonitetno oceno

V nadaljevanju bomo šli skozi nekaj dejavnikov, ki vplivajo na bonitetno oceno podjetja.

Zgodovina plačil: Zgodovina plačil podjetja je pomemben dejavnik pri določanju bonitetne ocene. Če ima podjetje zgodovino zamud pri plačilih, se bo to odrazilo v nižji bonitetni oceni.

Finančni položaj: Bonitetna ocena temelji tudi na finančnih kazalcih podjetja, kot so prihodki, dobiček, razmerje med dolgom in EBITDA, razmejer med EBITDA in maržo, razmerje kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi obveznostmi, finančna stabilnost in drugi finančni kazalniki. Zadolženost in s tem kazalec, ki kaže na razmerje med višino dolga in EBIDTA, smatramo za enega pomembnejših kazalcev.

Industrija in konkurenca: Bonitetna ocena podjetja se lahko razlikuje glede na panogo, v kateri deluje podjetje, in konkurenco v tej panogi.

Upravljanje podjetja: Upravljanje podjetja je pomemben dejavnik pri določanju bonitetne ocene, saj vpliva na dolgoročno uspešnost podjetja.

Razvoj in inovacije: Podjetja, ki vlagajo v razvoj in inovacije, lahko pritegnejo večje zanimanje investitorjev, kar lahko poveča bonitetno oceno.

Globalno gospodarsko okolje: Globalno gospodarsko okolje lahko vpliva na bonitetno oceno podjetja, saj lahko nestabilnost na svetovnih trgih vpliva na prihodke in dobiček podjetja.

Povezave z drugimi podjetji: Podjetja, ki so povezana z drugimi podjetji ali poslovnimi partnerji, lahko vplivajo na bonitetno oceno, saj se lahko njihova uspešnost odraža na bonitetni oceni podjetja.

Politika in pravne razmere: Politika in pravne razmere v državi ali regiji, kjer podjetje posluje, lahko vplivajo na bonitetno oceno podjetja, saj lahko spremenijo gospodarsko okolje in s tem vplivajo na uspešnost podjetja.

Nezanemarljiv pomen bonitetne ocene

Pri poslovanju je bonitetna ocena zelo pomembna, saj pogosto predstavlja ključen dejavnik za ocenjevanje kreditne sposobnosti in zanesljivosti poslovnega partnerja. Bonitetna ocena lahko vpliva na odločitve o sklepanju poslov, sodelovanju v projektih in financiranju, saj se lahko zaradi nizke bonitetne ocene podjetje sooči s težavami pri pridobivanju posojil, zavarovanju terjatev in sklepanju poslovnih dogovorov.

Poleg tega bonitetna ocena lahko služi kot kazalnik za ocenjevanje tveganja za izgubo in za spremljanje poslovnega partnerja skozi čas. Pri poslovanju se lahko bonitetna ocena uporablja tudi za preverjanje in primerjavo z drugimi podjetji v isti industriji in za ocenjevanje konkurenčne prednosti poslovnega partnerja v primerjavi z drugimi ponudniki v tujini.

Pomembno je vedeti, da se bonitetne ocene razlikujejo glede na države in regije, zato je treba pri mednarodnem poslovanju upoštevati specifične bonitetne ocene za posamezno državo, regijo in industrijo. To lahko pomaga pri bolj natančni oceni kreditne sposobnosti in zanesljivosti poslovnega partnerja v tujini.

V kolikor potrebuje pomoč ali nasvet pri prodaji terjatev ali drugih oblikah kratkoročnega financiranja pišite na [email protected].

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.