Finančno upravljanje ni nekaj, kar bi morali izvajati le v časih krize

Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business Club.

Razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi (KDR) podjetja je ključno za učinkovito upravljanje finančnih virov in dolgoročno uspešnost podjetja. Razmerje kaže, kolikšen del obveznosti podjetja je treba poplačati v kratkem roku, običajno v enem letu, in kolikšen del obveznosti ima daljši rok poplačila.

Če je razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi preveč neuravnoteženo v korist kratkoročnih obveznosti, to lahko predstavlja visoko tveganje za podjetje. Če je razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi preveliko, to pomeni, da podjetje porablja več denarja, kot ga ustvarja, in da je zmožnost odplačevanja kratkoročnih dolgov omejena. To lahko vodi v finančne težave, ki lahko na koncu privedejo celo do stečaja podjetja.

Vendar pa prenizko razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi ni nujno dobra strategija za podjetje. Prenizko razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi lahko pomeni, da podjetje ne izkorišča svojega potenciala za hitro rast in razvoj.

Najboljše prakse pri upravljanju dolga

Najboljše prakse za upravljanje razmerja med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi vključujejo redno spremljanje dolgoročnega dolga podjetja in zagotavljanje, da se kratkoročni dolg uporablja za kritje kratkoročnih obveznosti. Podjetja bi se morala osredotočiti na spremljanje svojih denarnih tokov in zagotoviti, da imajo dovolj sredstev za pokritje kratkoročnih obveznosti. Prav tako bi morala razmisliti o uporabi kratkoročnih obveznosti za financiranje kratkoročnih projektov in dolgoročnih obveznosti za financiranje dolgoročnih projektov.

Preveliko razmerje kratkoročnih obveznosti lahko pomeni, da podjetje nima dovolj sredstev za pravočasno poplačilo svojih obveznosti. Podjetniki lahko prispevajo k optimizaciji razmerja KDR na različne načine. Prvi korak je, da izberejo ustrezno financiranje za svoje projekte, ki bo ustrezalo časovnemu okviru projekta in ciljem podjetja. Prav tako bi morali spremljati svoj denarni tok in ga upravljati tako, da bodo kratkoročne obveznosti lahko krite s kratkoročnim dolgom. Podjetnik lahko tudi zmanjša kratkoročne obveznosti z zmanjšanjem zalog, kar lahko pomaga pri izboljšanju likvidnosti podjetja.

V primeru preveč kratkoročnih obveznosti bi podjetnik lahko razmislil o refinanciranju dolgov z namenom prestrukturiranja njihove ročnosti. To bi pomenilo, da bi podjetnik skušal pridobiti dolgoročni kredit z namenom poplačila kratkoročnih obveznosti, s čimer bi lahko zmanjšal svoje kratkoročne obveznosti in povečal dolgoročne obveznosti. Takšno prestrukturiranje dolgov bi moralo biti previdno načrtovano in izvedeno, saj lahko neuspešno upravljanje dolga povzroči likvidnostne težave in zmanjšanje kreditne sposobnosti podjetja.

Ko govorimo o najboljših praksah v upravljanju dolga, je pomembno, da podjetnik upošteva nekaj ključnih dejavnikov.

  • Prvič, mora se zavedati, da dolg ni nujno slaba stvar, saj mu omogoča, da financira svoje poslovanje in rast. Vendar pa je treba dolg upravljati preudarno in se izogibati prevelikemu tveganju.
  • Drugič, podjetnik bi moral uporabiti različne vrste dolga, kot so bančni krediti, izdaja obveznic ali dolgoročni najemi. Vsaka vrsta dolga ima svoje prednosti in slabosti, in odvisno od situacije in ciljev podjetja je treba izbrati najprimernejšo vrsto dolga.
  • Tretjič, podjetnik bi moral skrbeti za pravilno ravnotežje med dolgoročnimi in kratkoročnimi obveznostmi. Prevelik delež dolgoročnih obveznosti lahko povzroči pomanjkanje likvidnosti, medtem ko prevelik delež kratkoročnih obveznosti lahko poveča tveganje za refinanciranje in povečanje obrestnih stroškov.
  • Četrtič, podjetnik bi moral upoštevati tudi obrestne mere in stroške financiranja. Pri izbiri vrste dolga je treba upoštevati ne le obrestne mere, ampak tudi stroške financiranja, kot so provizije, stroški izdaje obveznic in stroški upravljanja dolga.

Upoštevajte svoje cilje in situacijo

Na koncu pa je treba omeniti, da mora podjetnik upoštevati svoje poslovne cilje in situacijo na trgu. Ne obstaja univerzalna rešitev za optimalno upravljanje dolga, saj je vsako podjetje edinstveno in ima svoje specifične potrebe glede financiranja. Vendar pa lahko pravilno upravljanje dolga prispeva k stabilnosti in rasti podjetja.

V končni fazi je zelo pomembno, da se podjetja zavedajo, da finančno upravljanje ni nekaj, kar bi morali opravljati le v časih krize. To bi moralo biti stalno prizadevanje, saj bo pravilno upravljanje finančnih tokov v podjetju zagotovilo njegovo dolgoročno stabilnost in rast.

V primeru vprašanj pišite na [email protected].

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.