Pogosta vprašanja in odgovori

Kako varna je naložba na platformi Nekster™?

Vsako posojilo, ki je kasneje objavljeno za investiranje na platformi, mora skozi dvostopenjski sistem preprečevanja nastanka slabih posojil. Poleg tega se investicije še dodatno zavarujejo proti neplačilu pri zavarovalnici Acredia Versicherung AG, Euler Hermes Group, skladno z zavarovalno pogodbo.

Določene investicije imajo še dodatno zaščito posojilodajalca, Buyback Guarantee. Tako lahko na platformi investirate v investicije z garancijskimi oznakami BG (BuyBack Guarantee) in PG (Payment Guarante).

PG – Payment Guarantee jamči, da je investicija zavarovana pri zavarovalnici proti neplačilu. Če pride do škodnega primera tako zavarovane investicije, se po 30-ih dneh začne postopek izterjave. Če v obdobju 30 dni po začetku škodnega primera ni prišlo do poplačila, zavarovalnica v skladu z zavarovalno polico (cca 180 dni) poplača škodo v skladu z zavarovalno polico. 

BG – BuyBack Guarantee oznaka vam zagotavlja da lahko investicijo kadarkoli prekinete. Hkrati pa jamči, da je investicija zavarovana pri zavarovalnici proti neplačilu. Če pride do škodnega primera tako zavarovane investicije, posojilodajalec investicijo po 30-ih dneh(31-dan) od nastanka škodnega primera odkupi nazaj, sam pa nadaljuje z izterjavo skladno z zavarovalno polico.

Poleg omenjenih varnostnih mehanizmov in zavarovanj investicije na platformi Nekster zavarujemo z dodatnim varnostnim skladom. V varnostni sklad prispevamo sredstva na podlagi stopnje tveganja neplačil, kar zagotavlja izplačilo škod BG najkasneje v roku 30 dni po nastanku škodnega primera. Za škodni primer se šteje terjatev, ki ustreza kriterijem iz splošnih pogojev zavarovalnice Acredia Versicherung AG.Več o varnosti naložb lahko preverite na tej povezavi

Nekster je zavezan varnosti tako na ravni objavljenih naložb kot na ravni vaših sredstev, podatkov in računa. Slednje zagotavljamo z najnaprednejšimi varovali v digitalnem svetu. Od dvostopenjske avtentikacije in stalnega nadzora nad poneverbami do 256-bitne enkripcije in varnostnega kopiranja podatkov na več lokacijah, Nekster zagotavlja celovito varnostno izkušnjo za vsakega uporabnika. Več o varnosti vašega Nekster računa lahko preverite na tej povezavi.