Pogosta vprašanja in odgovori

Kako poteka postopek če pride do zamika plačila

Podjetje ima možnost za odlog plačila, v kolikor ga odobri zavarovalnica v skladu z zavarovalno polico, vendar pa obdobje od izdaje do plačila ne sme biti daljše od 150 dni. V kolikor je odlog odobren, mora podjetje poravnati tudi vse obresti, ki jih prinaša podaljšan rok plačila. Investitor tako dobi kompenzacijo obresti za podaljšan rok. V primeru da kljub podaljšanem roku ni plačila, se začne škodni primer. To pomeni, da podjetju Pro Kolekt predamo terjatev v izterjavo. Ta ima na voljo 90 dni, da terjatev izterja. V kolikor se to ne zgodi, vložimo vlogo za izplačilo škode, kot je to dogovorjeno  z zavarovalno pogodbo. Ko zavarovalnica poplača investicijo, jo prenakažemo na investitorjev račun.