Pogosta vprašanja in odgovori

Zakaj je potrebno verificirati račun?

Vsak nov uporabnik Nekster platforme mora pred uporabo verificirati račun in z njim povezane kontaktne podatke z namenom identifikacije v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in z namenom dodatne zaščite investitorskega računa pred nepooblaščenim dostopom tretjih in neidentificiranih oseb.