Pogosta vprašanja in odgovori

So predvidene vrednosti letnih donosov na platformi Nekster™ navedene pred ali po obračunu davka?

Predvidene vrednosti donosov na platformi Nekster™ so navedene pred obdavčitvijo, saj se obdavčitev glede na davčno rezidenstvo razlikuje od države do države.