Pogosta vprašanja in odgovori

Kako je z obdavčitvijo obresti za fizične osebe na platformi Nekster™?

Za davčne rezidente Republike Slovenije davek skladno z zakonodajo odvede Nekster™. Nekster™ mora davčnemu organu predložiti obračun REK-2 na dan izplačila dohodkov. Na dan izplačila dohodkov mora plačnik davka predložiti tudi prejemniku dohodka podatke iz obračuna davčnih odtegljajev o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja. Investitorjem po mailu posreduje potrdilo o plačilu davka in obvestilo o obračunanem davku. Davek obračunamo na podlagi trenutno veljavne davčne zakonodaje. Gre za dokončno (ceduralno) obdavčitev, zato investitor ne prijavlja prihodka iz obresti v dohodnino.

Rezidentom drugih držav EMU priporočamo podroben pogovor o obdavčitvi z davčnim svetovalcem. Za nasvet, kako ravnati v izogib dvojni obdavčitvi, nam pišite na elektronski naslov [email protected].

Za več informacij si lahko preberete pojasnila Furs-a:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=rek_2