Faktoring: Financiranje, ki ne zadolžuje

Faktoring je finančna storitev, ki podjetjem omogoča, da izboljšajo svojo likvidnost in zmanjšajo tveganje neplačila terjatev. V tem prispevku bomo razložili, kaj je faktoring in kako lahko ta storitev koristi podjetjem kot zunanji vir financiranja.

Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business Club.

Faktoring je oblika financiranja, pri kateri podjetje proda svoje dobre terjatve (račune, ki jih dolgujejo kupci) faktorju (specializiranemu finančnemu podjetju) v zameno za takojšnja sredstva. Podjetja se s takim načinom financiranja ne zadolžujejo, saj odprodajo sredstva podjetja oz. račune, ki so jih izdala ob dobavi blaga ali storitve. Faktoring omogoča podjetjem, da hitro pridobijo sredstva, ki jih potrebujejo za financiranje svojih poslovnih dejavnosti, ne da bi morala čakati na plačila svojih kupcev.

Poznamo dve glavni vrsti faktoringa, regresni in neregresni. Pri regresnem faktoringu, če kupec ne plača faktorirane terjatve, faktoring podjetje zahteva povračilo sredstev od prodajalca. V tem primeru prodajalec prevzema tveganje neplačila. Po drugi strani pa neregresni faktoring pomeni, da je tveganje neplačila na strani faktoring podjetja. Če kupec ne plača, faktoring podjetje ne more zahtevati povračila sredstev od prodajalca. Izbor med regresnim in neregresnim faktoringom je odvisen od specifičnih potreb in pripravljenosti na tveganje s strani podjetja.

Prednosti in omejitve faktoringa za podjetja

Prednost tovrstne rešitve je predvsem v enostavnosti, fleksibilnosti ter v izboljšanju bonitete podjetja. Pri faktoringu ni napornih in stresnih postopkov ter gore dokumentacije. Svoje terjatve lahko podjetje pretvori v denar že v 24 urah, pri odobritvi financiranja pa ni tako pomembna vaša boniteta, kot pa boniteta vašega kupca, terjatve do katerega boste odstopili. Tovrstno financiranje je obenem tudi dobra za vaše bilance, saj vam razdolžuje podjetje. V nadaljevanju bom predstavil nekaj ključnih prednosti.

Hitro financiranje: Faktoring omogoča podjetjem, da hitro pridobijo sredstva, ki jih potrebujejo za financiranje svojih poslovnih dejavnosti, ne da bi morala čakati na plačila svojih kupcev.

Zmanjšanje tveganja neplačila: Faktor prevzame tveganje neplačila terjatev, kar pomeni, da podjetje ne bo izgubilo denarja, če kupec ne plača računa.

Izboljšanje likvidnosti: Faktoring podjetjem omogoča, da izboljšajo svojo likvidnost n s tem povečajo svojo finančno stabilnost ter sposobnost izpolnjevanja kratkoročnih obveznosti.

Večja finančna fleksibilnost: Faktoring je prilagodljiv način financiranja, ki se prilagaja potrebam podjetja in rasti terjatev. To omogoča podjetjem, da bolje upravljajo s svojimi sredstvi in se osredotočijo na rast in razvoj.

Boljše upravljanje s terjatvami: Faktorji pogosto nudijo storitve upravljanja terjatev, kar podjetjem olajša spremljanje plačil in izboljšanje svojih procesov za zbiranje dolgov.

Kot pri vsaki rešitvi, tudi pri faktoringu obstajajo omejitve, zaradi katerih je priporočljivo, da si vsako podjetje oceni, ali je ta produkt za podjetje in bilance primeren. 

Stroški: Faktoring ni brezplačen. Faktoring podjetja običajno zaračunavajo provizijo na osnovi vrednosti fakturiranih terjatev. Nekatera faktoring podjetja lahko zaračunavajo tudi dodatne stroške, kot so administrativni stroški ali stroški za upravljanje terjatev.

Omejitve: Nekatera faktoring podjetja imajo omejitve glede velikosti in vrste terjatev, ki jih bodo kupila. To pomeni, da faktoring morda ne bo rešitev za vsa podjetja ali za vsako situacijo.

Odgovornost za neplačila: Čeprav večina faktoring dogovorov vključuje prenos tveganja neplačila na faktoring podjetje, nekateri dogovori (“recourse factoring”) še vedno zahtevajo, da podjetje prevzame odgovornost, če stranka ne plača.

Zanašanje na faktoring: Čeprav je faktoring lahko koristen za izboljšanje denarnega toka, se podjetja ne bi smela preveč zanašati na to kot na svoj edini vir financiranja. To bi lahko omejilo njihovo sposobnost, da se prilagodijo spremembam v poslovnem okolju ali da izkoristijo nove priložnosti.

Primeri uporabe faktoringa.
Čeprav je možnih primerov veliko, se s spodnjimi lahko nazorno prikaže primere, v katerih je uporaba faktoringa dobrodošla. 

Primer 1: Hitra rast poslovanja
Startup tehnološko podjetje, ki doživlja eksplozivno rast, se lahko znajde v likvidnostnih težava zaradi razmerja časa med prodajo izdelka in prejemom plačila. Da bi to omililo in podprlo svojo rast, se podjetje odloči za faktoring, preko katerega prodaja svoje terjatve faktoring družbi. Takojšen priliv sredstev pomaga podjetju pokriti  stroške in podpre nadaljnjo hitro ekspanzijo, hkrati pa prenos upravljanja terjatev na faktoring družbo podjetju omogoča osredotočanje na njegovo ključno dejavnost – razvoj in prodajo inovativnih izdelkov.

Primer 2: Stabilizacija denarnega toka
Podjetje v pohištveni industriji se sooča s sezonskimi nihanji v poslovanju, kar vodi do obdobij povečanega denarnega toka in obdobij, ko so sredstva bolj omejena. Da bi premostilo ta razkorak in zagotovilo stabilnost v svojem poslovanju, se odloči za faktoring. S prodajo svojih terjatev faktorju, podjetje takoj pridobi likvidna sredstva, ki jih lahko uporabi za financiranje svojih tekočih operacij. Faktoring je zato za to podjetje učinkovit način kratkoročnega financiranja, ki pomaga pri uravnavanju denarnega toka in zagotavlja finančno stabilnost v času sezonskih nihanj.

Primer 3: Koriščenje ugodnosti zaradi predčasnega poplačila
Podjetje, ki se ukvarja z distribucijo elektronskih komponent, se odloči za uporabo faktoringa z namenom izkoristiti popuste za predčasno plačilo. Njegov glavni dobavitelj ponuja 2% popust, če je plačilo izvedeno v roku 10 dni namesto običajnih 30 dni. Podjetje se odloči za faktoring svojih terjatev do strank in s pridobljenimi sredstvi takoj poravna račune dobavitelja. Tako koristi popust za predčasno plačilo, ki presega stroške faktoringa, hkrati pa izboljša odnose z dobaviteljem. Faktoring v tem primeru ne le izboljša likvidnost podjetja, temveč tudi omogoča koristiti finančne ugodnosti, ki jih ponuja dobavitelj.

Odlična rešitev, a ne za vsako podjetje

Faktoring je lahko koristen za različne vrste podjetij, zlasti tiste, ki se ukvarjajo z B2B prodajo in imajo običajno daljše plačilne roke. Primeren je za podjetja v različnih panogah, kot so proizvodnja, veleprodaja, storitve in gradbeništvo. Faktoring je še posebej koristen za mala in srednje velika podjetja, ki nimajo enakega dostopa do bančnih kreditov kot večja podjetja.Faktoring je le ena izmed številnih možnosti financiranja, s katerimi se podjetja lahko srečujejo. V primerjavi z bančnimi posojili in drugimi vrstami kreditov, faktoring ponuja številne prednosti, kot so hitro financiranje, zmanjšanje tveganja neplačila in večja finančna fleksibilnost.

Vendar pa faktoring ni primerna rešitev za vsako podjetje. Slabost faktoringa pa je v tem, da v večini primerov ni primeren za podjetja, ki poslujejo primarno s fizičnimi osebami, ni primeren za podjetja brez terjatev ali pa za podjetja, terjatve katerih so do podjetij s slabo plačilno disciplino.

V primeru dodatnih vprašanj ali pa povpraševanja pišite na [email protected].

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.